top of page
Search
 • Writer's pictureITTI CON Team

บทสรุป 9 บทเรียนสำคัญจากโควิท - 19 ที่คนทำธุรกิจทุกคนต้องรู้!

Updated: Jun 23, 2020


เนื้อหาในบทความนี้ เป็นการสรุปเนื้อหามาจาก คลิปยูทูบ รายการ Mission To The Moon series The New World (หากต้องการดูคลิปเต็ม ตามไปชมได้จากลิงค์ https://youtu.be/o9lIjZwHwbk )


แต่ถ้าใครไม่มีเวลามากพอ เราคั้นเน้นๆ ครบทุกประเด็น อ่านจบได้ใน 1 นาที ตามมา เราจะสรุปให้ฟัง


1. Consumer trend

 • ผู้บริโภคจะใส่ใจเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมา หากไม่มีก็ถูกปัดตกจากสนามไป

 • คนในสังคมนิยมที่จะอยู่บ้านมากขึ้น ธุรกิจอะไรที่ตอบรับการอยู่บ้านอย่างสะดวกสบายจะมีโอกาสเติบโตสูง

 • การเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้บริโภคใหม่ในการซื้อของออนไลน์ นั่นคือ กลุ่มผู้สูงวัย

2. Transformation

 • TRANSPARENCY สำคัญ ทีมงานระดับบนคิดอะไร คนอื่นต้องรับรู้ ไม่ว่าจะทำงานจากที่ไหน เข้าใจเรื่องเดียวกัน เห็นภาพเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานมีอยู่มากมาย เช่น monday.com, Asana , Basecamp ฯลฯ

3. Digitization & Data

 • ข้อมูลจะช่วยให้เราบริหารจัดการธุรกิจได้ดีและตรงจุดมากขึ้น การเก็บข้อมูลไม่จำเป็นต้องเยอะยิ่งใหญ่แต่ต้องเก็บถูกข้อมูล

 • การลงทุนเรื่อง Digitization Process มันคือ " การลงทุนเรื่องคน " รวมถึง " ปรับกระบวนการทำงานให้เร็วขึ้น ตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรืองานซ้ำออก "อย่าคิดว่ามันคือ " การซื้อของ "

4. Trust Economy

 • การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรน์ คือ ทำให้ทุกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ ติดตามได้ (traceability)

5. Business Model

 • ปรับ mindset ให้พร้อมกับการรูปแบบธุรกิจแบบใหม่

 • Resilience หรือ ความยืดหยุ่น สำคัญและมันมีกระบวนการของมัน ดังนี้

ยอมรับว่าเกิดปัญหาจริง --> ย้อนกลับมาดู vision บริษัท--> ปรับตัวแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยข้อมูลที่เรามี(ปรับวิธีคิด การยึดติดกับสิ่งที่เรารู้จัก)

6. Lean

 • ต้องทำตัวให้เบา (ทรัพย์สิน / คน / หนี้สิน ) เพื่อการเคลื่อนที่ที่รวดเร็ว

 • ตัดงานที่ไม่จำเป็น กระบวนการไหนที่ข้ามได้ ตำแหน่งไหนที่ไม่จำเป็นต้องมี ให้ตัดออกให้หมด

 • Automation อะไรที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนได้ จงทำ จงลงทุน แม้จะแพง แต่ “ คุ้ม “

 • พยายามลดต้นทุนแฝง

7. Cash Flow

 • CASH IS KING - Balance sheet ต้องแข็งแรง

 • การปรับวิธีการทำงานให้ธุรกิจปัจจุบันเป็นธุรกิจเงินสดมากขึ้น (ทำยังไงให้เงินเข้ากระเป๋ามากที่สุดโดยไม่ใช้วิธีเดิมๆ)  เช่น โมเดลธุรกิจประเภท subscription model หรือ Direct to consumer model จะเป็นที่นิยม

 • การตรวจสอบลูกหนี้การค้า ในแต่ละบริษัทควรมีคนที่เป็น A/R Lead (ผู้นำในการติดตามหนี้สิน)

8. Adaptation

 • ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง เช่น อาจจะต้องเปลี่ยน โมเดลธุรกิจ เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารให้มี Empathy มากขึ้น

 • Key massage เดิมๆต้องเปลี่ยน เพื่อไม่ให้มันขัดกับความเชื่อใหม่ๆของคน

9. Only the paranoid survive ( Andrew Grove – Intel )

 • คนที่ตื่นตระหนก มีโอกาสที่จะรอดมากกว่า

แถม Key Takeaway 3 คำถามสำคัญที่ต้องตอบให้ได้

1. เรากำลังเจอปัญหา หรือ วิกฤตอะไร

2. ทิศทางต่อไปคืออะไร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากคนในบริษัทและลูกค้าของเรา

3. สิ่งต่อไปที่เราต้องร่วมมือกันทำเพื่อผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้คืออะไร


“ นึกถึงการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ก่อนที่ทุกอย่างจะบังคับให้เราต้องเปลี่ยน ”

69 views0 comments
bottom of page